Dzisiaj jest           Program konferencji znajduje się TUTAJ.


0


Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
90-514 Łódź
al. Kościuszki 65
tel. (48 42) 665 52 25, 665 52 48
e-mail: glotto@uni.lodz.pl

zaprasza na konferencję, dedykowaną Pani Prof. Bożenie OSTROMĘCKIEJ-FRĄCZAK
z okazji jej jubileuszu, której tematem będzie:
GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA - KOMUNIKACJA
NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ

Konferencja odbędzie się w dniach 24 - 25 kwietnia 2014 r. w Łodzi.

Celem konferencji jest przeprowadzenie dyskusji i zaprezentowanie referatów na temat semantycznych aspektów dyskursu publicznego, dydaktycznego i medialnego. Jej uwaga skupiać się będzie też wokół roli nauczyciela jako przewodnika w układzie glottodydaktycznym, rozumianym jako proces komunikacyjny. Tematem rozważań będzie ponadto charakterystyczne dla dyskursu medialnego negocjowanie znaczeń przez uczestników wspólnoty dyskursywnej, istotne z perspektywy niwelowania barier komunikacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wygłoszenia referatu (w języku polskim lub językach kongresowych) bądź wzięcia udziału w dyskusji.

Informujemy, że planujemy opublikowanie tekstów, prezentowanych podczas konferencji w 21. tomie czasopisma "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców", znajdującego się na liście czasopism punktowanych MNiSW (warunkiem publikacji jest uzyskanie dwu pozytywnych recenzji).

Uczestnictwo (formulrz zgłoszeniowy znajduje się poniżej) w konfrencji prosimy zgłaszać do 20 stycznia 2014 r. pod adresem:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Kościuszki 65
90-514 Łódź


lub pocztą elektroniczną pod adresem:
klsik.konferencje@gmail.com


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty publikacji, wyżywienia, uroczystej kolacji, koszty manipulacyjne oraz materiały konferencyjne) wynosi 400 zł i nie obejmuje dojazdów ani noclegów, które należy rezerwować samodzielnie. Orientacyjna cena noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ, w którym odbędą się obrady, wynosi 140,00 zł (pokój 1-osobowy) lub 200,00 zł (pokój 2-osobowy, cena za pokój).

Wszelkie pytania prosimy kierować pod podany wyżej adres poczty elektronicznej.

Organizatorzy:
dr hab. Edyta Pałuszyńska
dr Beata Grochala
mgr Iwona Dembowska-Wosik
mgr Magdalena Wojenka-Karasek

0

ZAPROSZENIE (WERSJA DO WYDRUKU)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

0


Informujemy, że ukazał się już zbiór referatów, wygłoszonych podczas konferencji
GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA – KOMUNIKACJA. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ, wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

0


"GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA – KOMUNIKACJA. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ" - SPIS TREŚCI

0


Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ I KULTUROWEJ
90-514 Łódź
al. Kościuszki 65
tel. (48 42) 665 52 25, 665 52 48
e-mail: glotto@uni.lodz.pl
Łódź, 12 grudnia 2011 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 27 - 29 kwietnia 2012 roku konferencję zatytułowaną:

GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA - KOMUNIKACJA
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ
Proponowany temat wynika z potrzeby refleksji nad doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej, istotnej dla funkcjonowania współczesnego człowieka w złożonym świecie wielu dyskursów i wielu kultur. Podstawowym celem konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień związanych z nabywaniem i doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej przez użytkowników języka (zarówno rodzimych jak i uczących się języków obcych).
Materiałem analizy będą teksty wykorzystywane w glottodydaktyce, w tym teksty medialne. Zamierzamy również badać medialny dyskurs na temat Łodzi. Tematem referatów będą zagadnienia związane ze społeczno-historyczno-kulturowymi uwarunkowaniami różnorodnych gatunków mowy. Priorytetem będzie rozpatrywanie tekstu jako efektu zastosowania określonych konwencji gatunkowych i dyskursywnych. Uczestnicy konferencji zajmą się również przypadkami łamania norm dyskursywno-gatunkowych oraz konsekwencjami interakcyjnymi owych naruszeń.
Informujemy, że planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu bądź wzięcia udziału w dyskusji.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 15 lutego 2012 r. na adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90-514 Łódź


lub pocztą elektroniczną:
klsik.konferencje@gmail.com


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej wyżywienie, koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk) wynosi 350 zł i nie obejmuje noclegów.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym. Orientacyjny koszt noclegu wynosi: pokój 1-osobowy 140,00 zł; pokój 2-osobowy 200,00 zł za pokój (100 zł od osoby); pokój 2-osobowy dla 1 osoby 150,00 zł.
Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

prof. dr hab.Bożena Ostromęcka-Frączak - kierownik Katedry
mgr Iwona Dembowska-Wosik - psekretarz konferencji

0

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY)

PROGRAM KONFERENCJI (GLOTTODYDAKTYKA - MEDIA - KOMUNIKACJA 2012)

0


Informujemy, że ukazał się już zbiór referatów, wygłoszonych podczas konferencji
TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 3,
wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

0


"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 3" - SPIS TREŚCI

WSTĘP (TEKSTY I PODTEKSTY 2010)

0


Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ I KULTUROWEJ
90-514 Łódź
al. Kościuszki 65
tel. (48 42) 665 52 25, 665 52 48
e-mail: glotto@uni.lodz.pl

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 23 - 25 kwietnia 2010 roku konferencję zatytułowaną:

TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 3

Organizowana przez nas konferencja jest trzecią z cyklu Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Dotychczasowe pokazały duże zapotrzebowanie środowiska glottodydaktycznego na dyskusję o roli tekstu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Doświadczenie wcześniejszych spotkań utwierdziło nas w przekonaniu, że otwarta formuła konferencji sprawdza się bardzo dobrze, dlatego nie podajemy szczegółowych wytycznych, dotyczących problematyki prezentowanych referatów. Prosimy jedynie, aby ich tematy koncentrowały się na roli tekstu w praktyce glottodydaktycznej.
Informujemy, że planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.
Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu bądź wzięcia udziału w dyskusji.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie formularza do 20 stycznia 2010 r. na adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90-514 Łódź


lub pocztą elektroniczną:
glotto@uni.lodz.pl


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty wyżywienia, koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk) wynosi 350 zł i nie obejmuje noclegów.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym. Orientacyjny koszt noclegu (cena zawiera śniadanie) wynosi: pokój 1-osobowy 180,00 zł; pokój 2 osobowy 200,00 zł za pokój (100 zł od osoby); pokój 2-os. dla 1 osoby 150,00 zł.

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak - kierownik Katedry
dr Beata Grochala - kierownik naukowy konferencji
mgr Magdalena Wojenka - sekretarz konferencji

PROGRAM KONFERENCJI 2010

0

Informujemy, że ukazał się już zbiór referatów, wygłoszonych podczas konferencji
TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2,
wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

0


"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2" - SPIS TREŚCI


0


Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej (dawniej: Zakład Glottodydaktyki Polonistycznej) Uniwersytetu Łódzkiego,
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Stowarzyszenie "Bristol"
zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2,

która odbędzie się w Łodzi w dniach 17-19 października 2008 roku.


Komitet Organizacyjny Konferencji:
prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
dr Bogusław Rakowski
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka
dr Lech Kaczmarek

W pierwszym dniu konferencji odbędą się obrady plenarne, poświęcone pięćdziesiątej rocznicy utworzenia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego, jak też dziesiątej rocznicy założenia Stowarzyszenia "Bristol".
Podczas sesji jubileuszowej zostaną przedstawione dzieje SJPdC UŁ, formy kształcenia cudzoziemców, dorobek pracowników tej placówki oraz ich wkład w rozwój glottodydaktyki polonistycznej. Mamy nadzieję, że w piątkowej debacie wezmą udział również przedstawiciele innych ośrodków, przedstawiając np. referaty o charakterze porównawczym.
Zapraszamy Państwa także do przygotowania wystąpień, związanych z jubileuszem dziesięciolecia Stowarzyszania "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.
W ciągu kolejnych dwóch dni konferencji pragniemy skupić się na zagadnieniach tekstologicznych i tym samym kontynuować tematykę, która została podjęta w zorganizowanej w dniach 5-7 X 2007 roku przez Zakład Glottodydaktyki Polonistycznej UŁ konferencji Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego -1.

Sugerujemy następujące kierunki rozważań / dyskusji:
- typy (gatunki) tekstów stosowanych w glottodydaktyce polonistycznej
- tekstologiczne analizy zawartości podręczników do nauczania jpjo
- tekstologiczne analizy zadań certyfikatowych z jpjo
- rola tekstów w rozwoju poszczególnych sprawności językowych.

18 października (w sobotę wieczorem) odbędzie się Walne Zgromadzenie Stowarzy-szenia "Bristol".

Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu (maksymalna objętość 8 stron; długość prezentacji: 20 min. w sesji plenarnej i 15 min. podczas obrad w sekcjach), bądź wzięcia udziału w dyskusji. Zasady edycji tekstu zostaną przysłane w terminie późniejszym.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie tematu wraz z krótkim (2-3-zdaniowym) streszczeniem oraz karty zgłoszenia do dnia 1 czerwca 2008 r. na adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90 - 514 Łódź
(z dopiskiem: Teksty i podteksty w nauczaniu jpjo-2)


lub pocztą elektroniczną:
grazyna.zarzycka@wp.pl
lub g.zarzycka@neostrada.pl
tel. kontaktowy: 0-42-213-06-79


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk tomu pokonferencyjnego) wynosi 200 zł.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów oraz posiłków w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym. Orientacyjny koszt noclegu (razem ze śniadaniem) wynosi: pokój 1-osobowy 120 -140 zł; pokój 2-osobowy 180 - 210 zł; pokój 2-osobowy dla 1 osoby 140-155 zł. Przybliżony koszt obiadu to 30 zł, a kolacji 23 zł.
Z wszelkimi pytaniami proszę zwracać się do kierownika naukowego konferencji na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

Kierownictwo naukowe konferencji

prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak
prof. UŁ dr hab. Grażyna Zarzycka
dr Grzegorz Rudziński - Sekretarz konferencji

"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2" - PROGRAM KONFERENCJI


0


Informujemy, że ukazał się już zbiór referatów, wygłoszonych podczas konferencji
TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO ,
wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

0


"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO" - SPIS TREŚCI


0


ZAKŁAD GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
uprzejmie informuje, że organizuje w dniach 5 - 7 października 2007 roku konferencję zatytułowaną:


TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Podstawowym celem planowanej konferencji jest prezentacja aktualnych zagadnień związanych z rolą tekstu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Chcielibyśmy przyjrzeć się zarówno tekstom tworzonym w celach glottodydaktycznych, jak i tekstom oryginalnym obecnym w glottodydaktyce polonistycznej.
Proponujemy następujące kierunki rozważań / dyskusji:
- typy (gatunki) tekstów stosowanych w glottodydaktyce polonistycznej;
- tekstologiczne analizy zawartości podręczników do nauczania jpjo;
- tekstologiczne analizy zadań certyfikatowych z jpjo;
- rola tekstów w rozwoju poszczególnych sprawności językowych.

Wszystkich Państwa, których zainteresował temat konferencji, zapraszamy do wygłoszenia referatu bądź wzięcia udziału w dyskusji. Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie tematu wraz z krótkim streszczeniem oraz karty zgłoszenia do dnia 31 marca 2007 r. pod adresem:

ZAKŁAD GLOTTODYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ UŁ
al. Tadeusza Kościuszki 65
90 - 514 Łódź


lub pocztą elektroniczną:
glotto@uni.lodz.pl


Konferencja odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.
Wysokość opłaty konferencyjnej (pokrywającej koszty manipulacyjne, materiały konferencyjne oraz druk) wynosi 200 zł.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów oraz posiłków w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym. Orientacyjny koszt noclegu (cena zawiera śniadanie) wynosi: pokój 1-osobowy 120,00 zł; pokój 2 osobowy 180,00 zł; pokój 2-os. dla 1 osoby 140,00 zł. Przybliżony koszt obiadu to 20 zł, a kolacji 15 zł.
Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji pod podany wyżej adres poczty elektronicznej.

W imieniu organizatorów:

Kierownik naukowy konferencji
prof. dr hab. Maria Witkowska-Gutkowska

Sekretarz konferencji
dr Beata Grochala

"TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2" - PROGRAM KONFERENCJI


0